مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – مسابقه‌ی ۱۵۰ جمعه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ صد و پنجاهمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢 شرکت در…