مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – مسابقه‌ی ۱۴۲ چهارشنبه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ صد و چهلمین و دومین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢…

مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – مسابقه‌ی ۱۴۰ چهارشنبه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ صد و چهلمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢 شرکت در…

مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – مسابقه‌ی ۱۳۹ چهارشنبه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ صد و سی و نهمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢…