مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – مسابقه‌ی ۵۷ چهارشنبه

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ پنجاه و هفتمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢 شرکت در…