مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج استاد نعامی – هفته چهلم

به نام خدا ♟️♟️♟️♟️♟️♟️♟️ چهلمین مسابقه از سری مسابقات هفتگی آنلاین، اختصاصی دانش‌آموزان آموزشگاه شطرنج استاد نعامی 📢📢📢 شرکت در مسابقه کاملا…